1990. HAMARKADAN AEZKOAN IDATZIRIK

“Aetz guziei.

Xakinen duzie badirela gen ballean gazte zemeit soldadogora fan nei eztutenak, eta gorrengatik militarek nei daezte ezarri kastigo geitzak: multak, karzelera igortzea edo juizioen eitea.

Gori dela kaso, balleko gazte zemeitek pensatu dugu juntatzea eta gen Aezkoan talde antimilitarista baten eitea, galako aferetan laguntza pixka baten emateko.

Gazte batzurek bear izan dute pagatu gargoro fianza zerbeit, eta orei Orbextako Herriko Etxea naute kastigatu, ezpeititu eman soldadogora fan beartzuten gazte orbextarren nombreak.

Alkatea naute lazki kastigatu multeki eta eztute utzi nei alkate izaten segi dezan”.