JOURNALISM PARTNERSHIP

Profesional agurgarriak:


Europa Creativak JOURNALISM PARTNERSHIP deialdia argitaratu du orain dela gutxi, sektoreen arteko elkarlana sustatzeko eta, hala, komunikabideek egin beharreko aldaketa estruktural eta teknologikoetara egokitzeko (ingurune mediatiko librea, anitza eta pluralista; kalitatezko kazetaritza eta alfabetatze mediatikoa, ingurune digitala barne).

 

Komunikabide profesionalen arteko lankidetza sistematikoa sustatuko dute kazetaritza-elkarteek, modu profesionalean ekoitzitako kazetaritzaren bideragarritasuna eta lehiakortasuna hobetzeko. Horretarako, negozio-eredu berritzaileei, kideen artean jardunbide egokiak partekatzeari eta kazetaritza-elkarlan berritzaileei lagunduko diete.


Azken eguna: 2022ko irailak 7 (17:00, Brusela).


Finantzazio eskuragarria: Eskuragarri dagoen guztizko aurrekontua 7.500.000 eurokoa da.


Hauta daitezkeen eskatzaileak: Europa Creativa programan parte hartzen duten hiru herrialdetako gutxienez hiru eskatzailek osatutako partzuergoak.

 

Proiektuaren koordinatzaileak aurkeztu behar du eskaera.

 

Partzuergoek barne har ditzakete komunikabide publikoak eta irabazi asmorik gabeko komunikabide pribatuak (idatzizko prentsa idatzia –online–, irratia, podcastak eta telebista barne), baita komunikabideekin zerikusia duten beste erakunde batzuk ere (GKEak, kazetaritza-funtsak eta komunikabideetako profesionaletan zentratutako prestakuntza-erakundeak).


Aukera daitezkeen proiektuak: Deialdiak bi ekintza ditu:
Proposamenek lehentasun hauetako bat edo gehiago landu beharko dituzte: Negozioen eraldaketa kolaboratiboa eta/edo kazetaritza-proiektu kolaboratiboak. Bi lehentasunak konbinatzen dituzten ekintza gainjarriak sar daitezke.

 

  • 1. ekintza: Enpresa-eraldaketa kolaboratiboa sustatzea

Hauetarako eredu hobeak garatzera bideratutako proiektuak: finantzaketa, kudeaketa, garapenerako ikuspegia eta audientzien merkaturatzea; arau profesional eta tekniko komunak; erredakzio-areto mota berriak; sindikatuak eta Europako komunikabideen artean edukia partekatzeko beste eredu batzuk. Erakunde txikiei laguntza ematea, haien enpresa arloko prestakuntza garatzeko.

 

Helburu horiek lortzeko, honako hauek har ditzakete barne proiektuek: komunikabideetako profesionalentzako jarduerak, lineako prestakuntza-ikastaroak eta tailerrak; elkartruke-programak; jardunbide egokien mapatzea; estandar teknikoen garapena sektore osoan; gida praktikoen ekoizpena; plataformen garapena eta proba; ideiak eta jardunbide egokiak partekatzeko soluzio teknikoak edo sektorearen bideragarritasuna mantentzeko jardueren sustapena. Eskualde, udalerri edo komunitate mailako komunikabideei mesede egiteko jarduerak proposatu behar dituzte eskatzaileek; izan ere, askotan ez dituzte behar adinako bitartekoak izaten ingurune digitalera egokitzeko.

 

  • 2. ekintza: Kazetaritza-proiektu kolaboratiboak sustatzea

Lineako ekitaldiak, trebakuntzak eta tailerrak kazetarientzat; arau eta estandar editorialen garapen kolaboratiboa; elkartruke-programak; tutoretza-eskemak; laguntza finantzarioa kazetaritza-proiektu kolaboratiboentzat; sustapen-jarduerak; edo kazetaritzaren kalitatea eta aniztasuna mantentzea helburu duten beste jarduera batzuk. Ekoizpen editoriala barne hartzen den kasu guztietan, ekintzek komunikabideen independentzia editoriala errespetatuko dute eta adostasun editorial egokien eta bateratuen garrantzia nabarmenduko dute.

 

Aintzat hartuko dira kazetaritza-generoentzako lan-fluxuen optimizazioa eta kazetarien arteko jardunbide egokien elkartrukeak areagotzea.

 

Oharra: Bi ekintzen kasuan, ahalik eta komunikabide gehien hartu behar dituzte barne proposamenek, oro har, Europako komunikabideen komunitatearen onurarako. Bi helburuak konbinatzen dituzten jarduera gainjarriak sar daitezke.


Finantzaketa: Proiektuaren aurrekontua (dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa): 300.000 eta 2.500.000 euro artean proiektu bakoitzeko.


Proiektuen iraupena 24 hilabetekoa izango da.


Journalism Partnerships CREA-CROSS-2022-JOURPART deialdiarekin lotutako dokumentu guztiak ESTEKA honetan daude eskuragarri.


Gogoratu MEDIA laguntzak ez dira dirulaguntza finantzario bat bakarrik. MEDIA markak ateak ireki diezazkizueke beste finantzaketa-iturri mota batzuetarako.


Gure bulegora etortzera gonbidatzen zaituztet, deialdiaren inguruko edozein kontsulta egiteko eta laguntza-eskaerarekin laguntzeko.

 
Agur bat,

info@europacreativaeuskadi.eu