ARISTOFANES: ESKILO, TEMISTOKLESI BURUZ (K.A. 405)

Ondoren, Persiarrak idatzi eta gero,
munduan dagoenik eta hilik
nobleenaren gorespenetan idatzi nuen.

Eta gizon guztiek dute amets
irabazlearen koroa
bere herrialdeko etsaia borrokatu eta garaitzeagatik.