IRUÑEA OKA

Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bultatzeko, udalak honako aktibitateak prestatuko ditu asteotan:

Esperientzia eta ezagupenen hartuemanerako tailerra

– Berdintasun eskolaren sorrera

– Nerabeei zuzendutako bikotean tratu onen tailerra

Jostailu ez sexisten inguruko solasaldia

– Emakume kirolariak agerian jartzera bideratutako saioak