ERNE ETA ADI! (Eta III)

Gaur “bolondres” hitzari buruzko aipamen batzuk egin nahi ditut. Baina jarraitu baino lehen, ikus dezagun Euskaltzaindiak zer idatzi duen bere azken hiztegian:

bolondres iz. (Oharra: Euskaltzaindiak, bolondres-ek euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. boluntario).

Tira, bada, nik uste dut oso hitz gutxitan esanda, arrunt argi eta garbi gelditu dela afera. Orain, irakurle, zerorrek erreparatu ea non eta noiz ikusten edo entzuten duzun bolondres hitza, ez oso modu egokian erabilia. Neronek apirilaren 24an entzun nuen azkeneko aldiz, irrati baten.

Eta, bukatzeko, ez dezagun ahatz hemengo helburua, denok zerbait ikasi eta hobetzea dela.

Sarri arte.