ATAUN

Beingoaten neska gazteat Amundako leize inguruti ementzijon Aye aldea. Leize atakan urritz bat oso betea ikusi, ta aren gañea io ementzan, urrek iixteko asmon. Baño uste bae irrixtau ta leizeen bera eroi ementzan. Geyao ez ementzan aren notizik izen. Bakar-bakarrik, andi denborata, Arbeldiko zugipen azaldu ementzan aren eskuko beatz bat be eaztunekin.