KORTEZUBI

Munduan asko lez, arto koxkorrez.

Garaiko andra bat Goikolako errotatik etzera doiela, Boluna ondoko kurtzeruen enbra bat uliek orraztuten topau eban. A ikusi ebanien, itxi beren orrazijek, da ies eiñ eban. Garaiko andra orrek, orraziek artu da etzera eruan eiñ zituen. Urrengo gabien etorri eijakon orrazien bille etzera uliek orrazten egon zana, da esan eutzen emoteko, bestela bengantzie eingo eutzela. Gero emon eutzon, da jentille juen zan kobara.

Ori alan bada sartu deitela kalabazan, da urten deittela Bitorijako plazan.