IDIAZABAL

Saskaindik gertu ikazkin batzuk emen zebiltzen bein lanen. Alakonbaten porra-zirie geiegi trungon sartu, eta iñundi iñoa ezin ataik emen zebilltzen. Ia ernega ein zuenen, jentil bat, oso indartsue eta aundie, eran aurren presentau emen zan. Ikazkiñek ikatuta, zer esan e etzekie a gelditu emen zien, arek danak garbituko zitulakon.

Jentillek atzenen zer eite zue or? galldetu emen zien.

-Porra-ziri auxe ezin deu eta.

-Ori ezin dezuela eta?

-Ez, ezin deu eta.

Ordun jentillek trungo prinzaran bi eskuk sartu emen zitun, bin erdin artuta porra-zirie etatzeko. Bapo orduntxe ikazkin batek, porrea gora jasota, porra-zirie, zeuken indar guzikin jo emen zon, eta jentille antxe gelditu emen zan.