KORTEZUBI

San Martiñek arto azirik ez euken, da eiñ eben posturie inpernuko deabruekin zeñek deabruaren artopillue saltoka pasau. Inpernuko deabruek lenengo saltau eban, eta pasau eban artopillue. San Martiñek zapata aundijek eukesan soñien lasaittute, ta ak eiñ eban saltue artopilluen erdire, da arto aziez bete jakozan zapatak. San Martiñek posturie galdu eban, baya arto azije eruen.