OIARTZUN

Aranburun zela len neskame mairutar bat esate ute.

Eta arras batian, denak oira jon ta gero, atayan entzun ementzuten eupetako bat: eup.

Neskamiak, oitik saltatuta, erantzun ementziyon: eee?

Ataikuak esan ementziyon: Zirrimirri Zirrimirri ill dun.

Ordun etxetik atera ta ez ementzen geyo azaldu neskamia.