ATAUN

Beiñ napar batek Irumugatako mugarrie tokiateti betsea aldau ementzon. Iltzanen, Irumugata alderraiñ ementzeillen deadarka esanez.

Irumugatako mugarria,

nere arimaren galgarria.

Nun sarr, nun sar!

Da alakoaten, atea dean tokian sar zak eantzun ementzion beste napar batek. Urdutik aurrea ez ementzan geiao ezen otsik aittu.