BERTAKO ASTOEN ARRAZAK

Latinezko astoaren izena Equus africanus asinus da. Astoa garraiatzaile eta zamabere gisa erabili izan da urteetan zehar, ardi artaldeen eta artazinaren bidai laguna.

Gure inguruetako asto arraza:

Euskal inguruetan asto arraza hau dugu:

  • Enkarterriko astoa

Ondorengo agirietan bere inguruko zehaztasun eta datuak ezagutuko ditugu, bilakaera eta morfologia landuz.