OROZKO

Aizpuruko abadea krieduegaz juan ei san Supelegorreko kuebara, eta gero aiztuta librua itxi ei eban koban. Eta Atxulaurtik bera datorrela an goiko atxetan danak saies beterik ei egosan, eta gero durundi aundi bat ei san, eta orduan akorda ei yakon librua kuebako urrilekuko baldan itxi ebala, eta kriaduari esan ei otzan juan da ekarteko; baña billur ei san saiekgaitik. Eta esan ei otzan abadiak: “ez, zuaz ta neuk jagongo dotaz onek”. Juan ei san, ta librua artun da urten sanean, danak osoan sartun ei ziran kobara.