LEKORE_1

Hainbat egile

Oro hasten al da galdera batez? Eraman al gaitzake galdera batek bestera eta beste honek hurrengora eta honek beste batera, harik eta galdera-kate luze eta ezdeus bat osatu arte? Kate horretako lehenbiziko galderak ukanen al luke zerikusirik azkenengoarekin? Galdera bera izango lirateke agian?

https://www.booktegi.eus/liburuak/lekore_1/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=euskal+literatura+euskaraz+booktegi