Behiala

AZKOITIA

Aralarko artzai bati aariya arrapatu emen zion Anbotoko Damiek. Artzayak galdetu emen zion Damiei ia aariya nun zan. -“Nere sukaldean”, erantzun emen zion Damiek. -“Emango zenuke?”. -“Bai, etortzen baaiz”. Artzai ori prailliekin akonsejau, ta onek…


AZKOITIA

Bein Iretako ola-jauna, olarik erabilli ezin da, Anbotoko Damiei joan emen zitzayon. “Tunguraren azpian arlosa,-erantzun emen zion-, ta arlosaren azpian sapo andi bat: kendu zak, ta ibilliko dek”.


KORTEZUBI

Ama-alaba bi, eskekuek, Nabarrizmendire juen ziren. Bolunako lezea onduen ikusi sittuen alabiek, basoikuek. Amari esan eutzen aexek ikuek artzeko. Ama igo zen tantaiera da jauzi zen bertara. Da neskia nearrez euren bertan, ama jauzi yakola…


ATAUN

Beingoaten neska gazteat Amundako leize inguruti ementzijon Aye aldea. Leize atakan urritz bat oso betea ikusi, ta aren gañea io ementzan, urrek iixteko asmon. Baño uste bae irrixtau ta leizeen bera eroi ementzan. Geyao ez…


BERASTEGI

Etsoinberri esaten diuen Berastegiko baserri baten, neskame ta morroya zen. Beorr bat ementzuten egunero larrea botatzenzutena. Illuntzen etxea ekartzen ementzuten, ta aren billa neskame morroyak ateatzen ementzien. Aurrena beorra arrapatzentzuna gañen etortzen ementzan. Egun batez…