Behiala

BERASTEGI

Etsoinberri esaten diuen Berastegiko baserri baten, neskame ta morroya zen. Beorr bat ementzuten egunero larrea botatzenzutena. Illuntzen etxea ekartzen ementzuten, ta aren billa neskame morroyak ateatzen ementzien. Aurrena beorra arrapatzentzuna gañen etortzen ementzan. Egun batez…