BANAKETAK

(0-6 urte)

 • Gertatzen ari dena ulertzen ez badute ere giroko tentsioa sumatzen dute.

 • Atxikimendua sortu eta eraikitzen den etapa honetan bi gurasoekin harremana bermatu behar da.

 • Egozentrikoak dira eta uste dute gertatzen den oro beraiek egindakoagatik gertatzen dela, ardura edo kulpa sentimenduak kenduarazi behar zaizkie.

 • Gurasoak elkartuko diren fantasia garatzen ahal dute.

(6-12 urte)

 • Egoeraren kontziente dira baina konflikto eta sentimenduen gestioan gabeziak dituzte; Hizketaldiak mantendu elkarren sentimenduak, egoerak, fantasiak, kezkak… konpartituz.

 • Gurasoei errua botatzeko joera izaten ahal dute.

 • Ziurtasuna, afektua, egonkortasuna, mugak, rutinak, ardurak, ohiturak… mantendu. Harremana bi gurasoekin izatea bermatu eta erraztu behar da.

(12-18 urte)

 • Nerabezaroan gurasoetatik desberdintzea ematen da. Banaketaren egoera baliatu dezakete (txantaia egiteko, gurasoen inkoherentziak aprobetxateko, komunikazio eskasa…) beren nahiak lortzeko.

 • Etxeko egoera berriak (bi etxe, egonaldiak…) kezka eragiten die. Beraiek epe luzera harremanak mantentzeko duten gaitasunaz duda egiten ahal dute.

 • Emozioen gestioan lagundu, komunikazioa bermatu, arduretan oinarritutako heziketa eskaini… bi gurasoen presentzia eta gutxieneko adostasunak bermatuz.

Bikote haustura edo dibortzio kasuetan seme-alabentzat lagungarri izan ohi da:

 • Haurrei adierazpen bide desberdina eskaini: egunerokoak, marrazkiak, dantza, ipuinak, gaia lantzen duten pelikulak… eta norbere emozioen adierazpen eta gestio egokiak eginez eredu izatea.

 • Ikasle garaian: materialaren superbisioa eta zaintza (bi etxe izatean materiala atzendu edo galtzea oso ohikoa suertatzen da).

Eta kaltegarriak dira:

 • Haurrak posizionatzea, gurasoen artean aukeraketa eginaraztea, bertze gurasoarengatik gaizki erranka ibiltzea eta posizionatuaraztea, konfliktoetan presente egitea, gurasoen arteko lehia seme-alabak bereganatzeko, bertze gurasoarekin gutxieneko komunikazio eta adostasunik ez ematea.

 • Seme-alaben sentimenduak nahierara moldatzea, exigentzia altuegiak egitea.