AZKUE


59 ABRAMATASUN

  Goi-nafarrera.   Temeridad. Témérité.        


60 ABRASTASUN, ABRATS

  Goi-nafarrera, Behe-nafarrera, Erronkariera, Zuberera.   Rico. Riche.        


61 ABRERA

  Goi-nafarrera.   Adelante. En avant.          


55 ABO

  Bizkaiera.   Boca. Bouche.          
54 ABISARI

  Bizkaiera.   Reclamo, aliciente. Réclame, allèchement.          


50 ABIADA, ABIADURA

  Bizkaiera. Goi-nafarrera, Behe-nafarrera, Gipuzkera, Lapurtera, Zuberera.   Velocidad. Vélocité.          


51 ABIALDI

    Marcha, salida. Départ.