HISTORIA MITOLOGIAREKIN NAHASTEN DEN PUNTUAN: MAZEDONIA

Eta hark, Zeusen alabak, bi seme izan zituen: Magnet et Macedon – zalduna bata, bestea gerlaria…

And she, Deucalion’s daughter, of Zeus, the thunderer, bore two sons: Magnet and Macedon -a cavalryman, a warrior…

(Hesiod, Catalogue of Women, 7aC)

MAITE DUT BIZI NAIZEN TOKIA:

BI BIHOTZEN ARTEKO ZUBIA.

GURI ZURI ZUBI.

Zubi bat elez hautsezina, gure maitasunak egina.

Hona hemen testu osoa:

Mazedonia