URZALE

A Itsasoa ez da logale E

D gau eta egunez, A hitz eta ele E

A uhaina kantari ED, haguna hizlari.A

E Solas, kanta eta A/ D dantza nekerik gabeA

E Egon A dadin  E hasarre /A ala bare,D ni itsaszale.A E itsaszale A

 

A Ibaia ez da logure E

D gau eta egunez A hitz eta ele E

A ur jauzi kantari,ED iztila beilari A

E jolas, abes eta AD isur unarik gab eA

E Egon A dadin E hasarre A ala bare D, ni ibaizale,AE  ibaizale A

 

A Erreka ez da logale E

D gau eta egunez A hitz eta ele E

A jauziz jauzi eta ED harriz harriA

E isur, jario eta AD akirik gabe A

E egon A dadin E hasarre A ala bare D, ni errekazale AE  errekazale A

 

A Iturria ez da logure E

D gau eta egunez A malkoen sorle E

A euriz eta urbegiz, ED menditik xuabe A

E erreka, ibai eta AD itsaso bihurtu arte A

E Egon A dadin E hasarre A ala bare, D ni iturzale, AE urzaleA 

ala bare, ni urzale, bizi emaile A