LEMNISKATA: 2022KO UDAZKENA

 

Udazkenarekin batera bueltan gara zientziaren dibulgazioari lekua eman nahiean.

Ohiturari jarraituz, urrian Ordizientzia eta azaroan Azaroa Zientziaroa antolatuko ditugu.

Ordizientzia 2022: foiletoa:

https://issuu.com/lemniskata/docs/ordizientzia_2022