KORTEZUBI

 

Oiz’en arri aundi bet eguan. Ganien euken eskibriduta:

-Azpijen dagona ganien balego…!

Mayorazgo batek eruen zituzen gixonak arrije bueltateko da buelta eben arrije, da azpijen euken eskibriduta:

“Etorriko dire tontuen batzuk, ereingo deustezenak buelten batzuk”.

Ori alan bada, sartun deittela kalabazan da urten deittela Bitorijako plazan.