AMEZKETA

 

Esan oi da Arantzazuko Ama Birjiña Santuanen lenbizi Loidiko artzaiai azaldu zitzaiola. An estalpe bat eiteko esa omentzion. Iru aldiz ezantziola ta egin etzuanen, etxe artan beti errenen bat izango zala esan omentzion. Ta salto baten Igoneko arriñ oñarrastoa utzi tta Arantzazua jun omentzan.

Oaindik an dao oñarrastoa.