EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA ES REUNEIX A SANTIAGO

Els representants dels governs de Galícia, Euskadi, Catalunya, Illes Balears, Navarra i la Generalitat Valenciana han celebrat la reunió ordinària anual per fer seguiment i coordinar accions conjuntes

La Comissió de Seguiment del Protocol de col·laboració en matèria de política lingüística en què participen els governs de Galícia, Euskadi, Catalunya, Illes Balears, Navarra i la Generalitat Valenciana han celebrat al Pazo de San Roque de Santiago de Compostel·la la seva reunió ordinària anual. Hi han acordat diferents temes d’interès per a les polítiques lingüístiques de les seves comunitats respectives, així com accions conjuntes de promoció de les seves llengües pròpies.

A la trobada hi han assistit Valentín García, secretari general de Política Lingüística de la Xunta de Galícia; Miren Dobaran, viceconsellera de Política Lingüística del Govern Basc; Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears; Mikel Arregi, director-gerent d’Euskarabidea/Instituto Navarro de l’Euskera i Marc Jiménez, subdirector general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana.

En el marc de la reunió també s’han reunit amb Manuel González Bedia, director de l’Oficina del Comissionat Especial per a l’Aliança per la Nova Economia de la Llengua del Govern espanyol.

A la roda de premsa posterior a la trobada, en què han intervingut tres integrants del Protocol en representació de tots els seus membres, el secretari general de Política Lingüística, Valentín García, ha destacat “la importància de la coordinació i del compromís dels governs en matèria de política lingüística, així com continuar treballant a favor d’una política lingüística resolta i eficaç, construïda sobre l’acord”.

Pel seu costat, la viceconsellera de Política Lingüística del Govern basc, Miren Dobaran, ha posat èmfasi en “les accions que es posaran en marxa des del Protocol per impulsar el doblatge i la subtitulació fonamentalment en productes audiovisuals dirigits a un públic infantil en aquestes llengües oficials com el canal de televisió Clan o la plataforma de continguts digitals Playz, com estableix la llei audiovisual aprovada recentment”. També va incidir en la promoció de les llengües a l’àmbit socioeconòmic associada a entitats financeres (utilització de targetes contactless, plataformes virtuals de pagament, Redsys, etc.).

Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha lamentat l’exclusió del gallec, català i eusquera a l’Online Linguistic Suport per a Erasmus durant el període 2022-2027, dirigides a impulsar la promoció de les llengües a l’ensenyament superior i a afavorir-ne la projecció internacional. Els governs assistents reclamen que aquestes llengües s’incorporin al projecte perquè els estudiants universitaris que assisteixen a les universitats gaudeixin dels mateixos drets que els que es traslladen a la resta d’universitats europees.

Concreció de la promoció de les llengües a PERTE ‘Nova Economia de la Llengua’

A la trobada mantinguda amb Manuel González Bedia, director de l’Oficina del Comissionat Especial per a l’Aliança per la Nova Economia de la Llengua del Govern espanyol, sobre el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de la Nova Economia de la Llengua, els sis representants governamentals han insistit en la necessitat de més presència i concreció de les accions de promoció d’aquestes llengües oficials. En aquest sentit, el Protocol insisteix al Govern espanyol en la importància d’agilitar, posar a disposició i optimitzar aquests recursos per a la visualització i promoció de la realitat plurilingüe de l’Estat espanyol.

Línies de treball per al 2023

Tot seguit, d’una manera conjunta, s’ha analitzat el procés d’elaboració del proper informe del Parlament Europeu sobre la política lingüística de la Unió Europea per a les llengües regionals o minoritàries; el Consell i Oficina de Llengües Oficials, la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals (CELRM); la coedició de llibres en aquestes llengües oficials i la traducció de comunicacions de les institucions europees. Finalment, el pla de treball per a aquest any 2022 i l’establiment de la data per a la propera reunió, així com la propera concessió del Premi a la Promoció de la Realitat Plurilingüe de l’Estat: proposta d’empreses/persones candidates.

Protocol de col·laboració

La Xunta de Galícia, el Govern Basc i la Generalitat de Catalunya van signar el 2007 el Protocol general de col·laboració en matèria de política lingüística, al qual posteriorment es van adherir el Govern de les Illes Balears i, el 2017, la Generalitat Valenciana i el Govern de Navarra. Constitueix el primer marc de col·laboració de totes les comunitats autònomes amb llengua pròpia que tenen estatus d’oficialitat en els termes establerts als corresponents estatuts d’autonomia.

Els sis representants han acordat sol·licitar al Govern espanyol una major presència i concreció de les accions de promoció de les llengües oficials diferents del castellà al PERTE de la Nova Economia de la Llengua