ERDARA


GREZIERA 2

Aièn aristeúein Beti nabarmendu     Anánkāi d’oudè theoì mákhontai Jainkoak ere ez dira beharraren aurka     Andrôn gàr epiphanôn pâsa gê táphos Lur osoa gizon prestuen hilobia da


LATIN 1

Sapientia discrepat ab aequitate Jakintza ez dator bat ekitatearekiko     Aliquid a me promisi Ene deus agindu dut     A patre accepi Gure aitarengandik ikasi nuen


GREZIERA 1

Ageōmétrētos mēdeìs eisítō Geometria menperatzen ez duena sar ez dadin   Aeì Libýē phérei ti kakón / kainón Afrikak beti zerbait txarra / berri ekartzen du   Aetoû gêras, korydoû neótēs Arranoaren zahartzaroa, txolarrearen gaztetasuna