Latin


LATIN 16

Accuratio Kontu handiz artatu Acris memoria Oroitzapen lazgarria Acervatio Metaketa


LATIN 15

Se accingere rei Zerbaitetarakotz prest izan Accolae fluvii Ibaiadarrak Accubitio Ohean etzanda jarri


LATIN 14

Accessus ad res salutares Osasungarria denarekiko joera Accessus et recessus aestuum Itsasgora eta itsasbehera Accessus ventorum Haize bolada


LATIN 13

Acceptissimus alicui Batek bertze batengandik estima handia jaso In codice accepti atque expensi Sarrera-irteera liburuan In acceptum referre Sarreratan idatzi


LATIN 12

Abunde mihi est Nahikoa dut Rem patriam abutor Ogasuna hondatu Spem accendo Itxaropena bizitu


LATIN 11

Absque te esset Zuregatik ez balitz     Abstergeo Malkoak xukatu     Tempus dicendo absumo Denbora solasean galarazi


LATIN 10

Me absente Ene urrunaldiaren bitartean     Absistamus! Aski da!     Paucis verum absolvam Egia biribila hitz bitan erranen dut


LATIN 9

Alicuius spem abscido Norbaiti itxaropena kendu     Abscissa comas Bere buruari ilea bortizki kentzen ari     Pueritiam abscondo Haurtzaroa gibelean utzi


LATIN 8

Abripere se Ihes egin     Fidem abrumpo Hitza ez bete     Metus abscessit Izua desagertu zen