Latin


LATIN 23

  Actor Legegizon   Actor Kudeatzaile   Actor Administratzaile  


LATIN 22

  Actio Epaiketa   Actionarius Intendente   Actor Gidari  


LATIN 21

  Acta Gertakariak   Acta senatus Senatuaren batzarraldi-agiriak   Actio Ekintza  


LATIN 20

  Acroasis Hitzaldi   Acroterium Muino   Acta Itsasertz  


LATIN 19

  Acriculus Bizi, min   Acriter Zorrotz   Acroama Entzunaldi  


LATIN 18

  Aoor Garraztasun   Acquiesco Atseden hartu   Acratophoron Arno-flaskoa  


LATIN 17

  Acetum Ozpin   Acies Sorbatz   Acinus Mahats-pikorra  


LATIN 16

Accuratio Kontu handiz artatu Acris memoria Oroitzapen lazgarria Acervatio Metaketa


LATIN 15

Se accingere rei Zerbaitetarakotz prest izan Accolae fluvii Ibaiadarrak Accubitio Ohean etzanda jarri