Iniaki Martiartu

ESAISTAK LORAK NON DAGOZAN

  Esaistak lorak non dagozan. Non lotu dozak? Esaistak lorak non dagozan. Zer jazo dok? Esaistak lorak non dagozan.   Neskatoak arin bai arin batu joezan. Noz ulertuko ete dok? Noz ulertuko ete dok?  …

Gehiago irakurri...

ETA ORAIN ZER?

  Alardea. Alarde militarra. Eta orain zer? Eta orain zer? Eta orain zer?   Lizarra-Garaziko Udalbiltzan Batera… itxaropenik? Eta orain zer? Eta orain zer?   Ahor Satortxu txo, ahor! Eta orain zer? Eta orain zer?…


GORROTOA MAITE

  Gorrotoa maite eta honen arabera neurtuko dozue mundua. Gizakiaren barruko piztiari jana jaurtiten deutsozue, zeuon barrenean sakon-sakon hazi daiten! Barru pizti horrek gizakia bera iruntsi beharko leuke!     Iniaki MARTIARTU Bakio – 1996…


EGARRIA

  Sai zaharrak, ortzia besarkatukeran, hegoez gereiza iluna barreatuten dau etxea dauan baso hegaletan.   Izadi besteko pizti ezigatxak ez dau, ez eta behar be, beste aterperik, ez dau, ez eta behar be, beste lagunik,…


BETI DOINU BARDINEAN

  Ezer barri danik ez dozue esaten: “zaharra danak gogaitu egiten dau”.   Hara ba: Orduan bizi izaten zan. Orduan maitatu egiten zan. Orduan matxinadea isiotuteko deia egin zan. Orduan ume gaiso batez arduratu egiten…


NEURE BURUARI LABUR

  Egun euritsu eta ilunetan pozik, baserri zein urian bizi izanik, bedartza, larra eta basoa gurago, ke, zarata eta jente samaldea baino.   Hizkuntza eta herriaz arduraturik, ekonomia eta lana ahaztu barik, etxean zein lagunartean…


EZIN DEUTSUT PARKATU

  Euskelduna euskeldunen aurka hasi! Zer jazoten jatzu? Zerk itsututen zauz? Zeren bildur zara?   Hara, euskelduna. Begitu! Ama negarrez dozu. Zeure erruz. Baztertuta, saldu egin dozulako.   Ez inori errurik bota, ZEU izan zara-eta….


AZKEN SASTADEA IZANGO ETE?

  Txin, txin, txin, mailuak trintxetari ekin. Harria negarrez, eutsi ezinik.   Txin, txin, txin, mailuak trintxetari ekin. Mustur zorrotz honek, erruki barik.   Txin, txin, txin, mailuak trintxetari ekin. Harrizko bihotza birrindu arte.  …


GURA IZAN ETA EZIN, EGIN ETA HONDATU

Izana eta izenaren ganetik gizona/emakumea… gizakia. Eta ez dago amarik, eta ez dago habirik. Ez dago non negar egiterik eta… eta ez dago… zerik! Gizaldi eta gizaldietan, iluntasunaren gauean, bihotzaren berotean… eta nik… eta nik……


IDURRE, ENE EDUR

    (zortziko txikia)   Ez jagona hi langorik Bizkaiko aldean.                         Hi heu haz ederrena                    guztien artean.                           Nire bihotz osoa                  dona hik mendean,                     hire berba gozoa                         nireganatzean.                             Uste dona hazala                ia erregina                                 ta…