Zure hitza

Zure hitza noizpait sortuko dela badakit bainan Biharamun lainotsu batean bada

Ez nauzula deitu

Bezpera euritsu batean bada

Ez nauzula deitu.

Helarik ez ahal baduzu.

Egun ilun triste batean bada

Eznauzula deitu.

Kolore gabeko goiz hitsean bada

Ez nauzula deitu,

Helarik ez ahal baduzu.

Biharamunago hotz batean bada

Ez nauzula deitu

Bezperago kiskaltsu batean bada

Helarik ez ahal baduzu.

Ez du balio,ez du balio.

Ez lainorik,ez euririk,ez hotzarik,ez ilunarik

Ez berorik,ez hitzarik,ez helarik,ez deiarik

Ez nauzula deitu

Ez du balio

Ez baitu balio.