PALANKA, EDO INDAR BATEN MOMENTUA PUNTU JAKIN BATEKIKO

Badakizue “palanka” egitea zer den, ezta? Bada, indarra egiteko modu bat, baina palanka baten bitartez. Lehenik, palanka baten mutur batean indarra aplikatzen diogu, bigarrenik, palanka hori nonbait eutsita edo bermatuta mantendu behar dugu, eta hirugarrenik, palankaren beste muturrean palankak indarra egiten du. Egia esan, palanka egiteko modu asko daude, eta sailkapen bat egiten da modu horiekin guztiekin:

2 palanka edo…