CURSOS DE CATALÀ D’HIVERN

Més de 23.300 alumnes comencen els cursos de català d’hivern del CPNL

Les inscripcions s’han incrementat un 31 % i l’oferta de curs, un 19 % amb relació a l’any passat. L’oferta presencial representa un 69 % dels cursos i un 66 % de les inscripcions, amb més de 15.000 alumnes

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) inicia els cursos de català del segon trimestre amb una inscripció de més de 23.300 persones. L’oferta formativa d’aquest període ha estat de 1.264 cursos en total.

Comparant les dades amb el mateix període de fa un any, amb unes condicions sanitàries molt més severes imposades per la pandèmia, en aquesta ocasió destaca l’augment tant de l’oferta formativa com de la inscripció. L’oferta ha estat de 1.264 cursos (un 19 % més que al gener de 2021) i el nombre de persones inscrites ha passat dels 17.820 de la inscripció de gener de l’any passat als 23.316 actuals (un increment del 31 %).

Amb la finalitat de retornar progressivament a la normalitat, sempre dins del marc de restriccions establertes, la voluntat del CPNL d’incrementar l’oferta de cursos s’ha reflectit en tots els nivells. Els cursos inicials i bàsics han augmentat un 75 % i un 11 % respectivament, per donar resposta sobretot i de manera prioritària a les persones amb més necessitats comunicatives en català. L’oferta de cursos elementals també ha augmentat significativament, amb un increment del 40 % respecte al mateix període d’inscripció de fa un any. En els cursos intermedis i de suficiència, l’augment de l’oferta ha estat del 20 % i del 2 %, respectivament. I, finalment, els cursos de nivell superior, per bé que l’oferta és més reduïda, també han experimentat un increment important respecte de fa un any, passant de 8 a 25 cursos.

El gener de 2021 no es van poder oferir cursos presencials, excepte en casos especials (13 cursos). Durant aquesta inscripció, en canvi, el CPNL ha pogut tornar a prioritzar els cursos presencials amb una oferta que ha arribat als 873 actuals, la qual cosa representa un 69 % de l’oferta general, que inclou tant la presencial com en línia. Pel que fa a les inscripcions dels cursos presencials, s’ha arribat als 15.185 alumnes del període actual.

Consegüentment, l’oferta de cursos en línia s’ha reduït de manera significativa i ha passat dels 1.052 cursos que es van oferir fa un any als 391 de l’oferta actual. Únicament s’ha mantingut com a modalitat preferent en els cursos de nivell superior, on l’autonomia lingüística dels alumnes permet optimitzar-ne el seguiment al màxim.

Calendari d’inscripcions

Els cursos de català del període d’hivern comencen les classes el 10 o 11 de gener i les acaben el 16 o 17 de març, moment en què el CPNL oferirà un nou període de matriculació.

Una de les principals característiques dels cursos de català del CPNL és la possibilitat d’accedir-hi a través de diferents períodes d’inscripció. S’ofereixen al públic cada tres mesos: setembre, desembre o gener i març o abril.