GRUP DE LLENGÜES

L’Euroregió Pirineus Mediterrània crea un Grup de Llengües per potenciar el català i l’occità

L’Euroregió promou la cooperació en un territori amb gairebé 15 milions d’habitants, on hi impulsa el desenvolupament sostenible basat en la integració social, mediambiental, cultural i económica

L’Associació de Cooperació Territorial Euroregió ha acordat crear un grup de llengües per impulsar el català i l’occità (inclosa la variant aranesa), que són les llengües pròpies dels territoris que aplega, és a dir, Catalunya, les Illes Balears i la regió d’Occitània. El grup impulsarà dos projectes pilot: un per promoure l´ús del català i l’occità per part dels joves a les xarxes i en els nous àmbits de comunicació (Twitch, Tik-tok i d’altres) i un altre per facilitar l’intercanvi d’experiències en l’ensenyament de llengües per a adults amb mobilitat i intercanvi de docents. Així mateix, també ha acordat estudiar la viabilitat d’un projecte de traductor neuronal per al català i l’occità.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és una Associació Europea de Cooperació amb un territori amb gairebé 15 milions d’habitants, que té com a objectiu crear un pol de desenvolupament sostenible basat en la integració social, mediambiental, cultural i econòmica del territori i contribuir a la construcció d’una Europa de les regions, unida, solidària i propera als ciutadans.

L’any 2014, el Comitè de les Regions va considerar l’Euroregió com la “millor estructura de cooperació territorial europea”, un veritable laboratori, que ha servit, posteriorment, d’inspiració per a altres iniciatives en tractar-se d’una de les primeres organitzacions euroregionals creades a Europa.

Han participat en la reunió que ha acordat la creació del grup el secretari general del Departament de Cultura, Jordi Foz; Gabriel Rossinyol, en representació del Govern de les Illes Balears i, per la part occitana, Benjamin Assié, conseller regional electe responsable per les llengües catalana i occitana. També, l’encarregat de missió català-occità de la Regió Occitània, Vicent Rivière i, per la part catalana, el cap del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, Francesc Vilaró, el responsable de foment de l’occità i de la llengua de signes catalana, a la Secretaria de Política Lingüística, Xavier Moral; i la tècnica assessora en Afers Europeus i Xarxes del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, Romina Calvet.