TAZITO (II. MENDEA): AGRIPINA GAZTEA ETA SENEKA (I. MENDEA)

Agripinak, berriz, erbestealdia barkatzea lortu zuen Aneo Senekarentzat eta era berean pretoretza bat,

zinez pentsatuz ona izango zatekeela estatuarentzat haren ikasketen kalitateagatik,

bai eta Neronek hain irakasle ona izan zezan ere bere haurtzaroan,

eta haren aholkuak bere botere esperantzarako erabil zitzan,

zeren eta uste izatekoa zen Agripinari leial izango zitzaiola egindako mesedeagatik

eta Klaudioren etsai (afruntuaren doloreagatik).