PLATON (K.A. 370): ANAXAGORAS ETA PERIKLES (K.A. V. MENDEA)

Zer jaso zuen Periklesek

bere dohain naturalak osatzeko.

Anaxagorasengan aurkitu zuen, nik uste, gizon mota hori,

bere adimena jakintza astronomikoarekin hornitu zuen,

adimenaren eta pentsamenduaren izaera ikasi zituen

gai horien gainean etengabe mintzatzen baitzen Anaxagoras—

eta diskurtsoaren arterako balio ziona baliatu zuen