“ZAPARRÓN E SIMIÉN”

 

JACETANIA EXPRESS ENGUERA NUEVA SEZIÓN ADEDICATA A LAS LUENGAS D’ARAGÓN

 

A pachina web Jacetania Express incluye ya un trestallo adedicato a las Luengas d’Aragón.

“Zaparrón y Simién” ye estato o títol trigato ta iste espazio que zentra os suyos contenius en notizias relazionatas con a luenga aragonesa.

A periodista Rebeca Ruiz ye a direutora d’iste diario dichital que goya de gran seguimiento e que desarrolla o suyo treballo periodistico e informativo en tot o que rodia a las comarcas d’a Jacetania e de l’Alto Gállego.

 

Conoxe “Zaparrón e Simién”, aquí:

https://jacetaniaexpress.com/zaparron-e-simien-las-lenguas-de-aragon/