CURSOS DEL NIVELL C2 EN LÍNIA

 

El CPNL ofereix cursos del nivell C2 en línia per al segon semestre de curs

Per poder-se inscriure als cursos cal acreditar els coneixements de català previs amb un certificat oficial o bé fent una prova.

La inscripció serà el 20 de febrer, en torn preferent, i el 21 i 22, per a tothom

 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obrirà el período d’inscripció als cursos del nivel superior (C2), entre el 20 i el 22 de febrer. El primer dia d’inscripcions será per al torn preferent, és a dir per als alumnes que hagin fet un curs al CPNL els últims dotze mesos, i el 21 i el 22 seran per al torn general, obert a tothom. L’oferta es pot consultar al cercador de cursos. La modalitat d’aquests cursos será en línea per facilitar que els alumnes tinguin autonomía pel que fa als horaris i l’aprenentatge.

Abans de formalitzar la inscripció,ja es pot acreditar que es disposa de nivell suficient per accedir al curs Superior (C2). Aquest tràmit es pot fer a través d’una prova de col·locació, o bé aportant un certificat oficial del nivell de suficiència (C1), d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència.

Els cursos del nivell C2 tenen una durada de 90 hores i començaran el 27 de febrer. Per poder-los seguir de forma òptima es recomana que l’alumnat tingui una dedicació d’entre 10 i 12 hores a la setmana. L’avaluació és la suma de les activitats de curs (20 %) i la nota de l’examen presencial final (80 %). Si se superen els 70 punts sobre 100 entre les dues parts, l’estudiant obté el certificat del nivell C2 de català.

L’objectiu d’aquest nivell és capacitar l’alumne perquè pugui comprendre textos orals o escrits complexos i pugui expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l’àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d’adaptar el missatge a les necessitats de l’auditori i a la finalitat del discurs.