Itzala

Esnatu! 
Galduta nabil 
labirinto honetan 
Eta ezin jakin 
nola atera benetan. 
Tartetan 
bidea aurkitzen dudala, 
ibiltzen hasi eta berehala 
oinak urratu zaizkidala 
konturatzen naiz bapatean. 
Herbestean, 
izan nintzena galduta, 
nire izena ezin aurkituta, 
gogoa jada urratuta, 
banaiz bakarrik itzala.