AKELARRE-ALKELARRE

Gure Herria (1922)

Toki izenen etorkiari buruz, euskaldun letradunak aspaldidanik ametsetan eta dostetan ari gara (…) Ene irizpide Akelarre itzak, akerraren usañik ez du. Una zertako. Zugarramurdiarrei entzunik nago, tokiari deitzen Alkelarre, unen urbil dagon auzoari Alkerdi; andik Erratzu aldeko mendi bati Alkazuri. Nik baño obeki dakizue alkabelarraren berri (…) Gauzak ala direnez gero Alkelarre edo Akelarre lekua, Alkabelarra garai eldu den larrea dukegu“.