LEKEITIO

Moruen demporan eskualdunak arri ikusi ebesen euren buruak eta euren siñistia galsoridxan. Santidxagori erregu etten eutsen arren berak ekarririko fedia etsella galdu.

Arrigorriagan eñ eben burruka gogorra, ta bertako elixapean agertu san Santidxago.

Moruak ikusirik euren kontra saldun batek ette eban triskantsia, beragana dxo eben danak; baña semat gedxago urreratu gedxago iltte ebasan Santidxagok. Ondakiñ batsuk baño es eisirian geltittu bixirik etea onetxek dira gaur-eguneko motsallak.