Behiala


ATAUN

  Andra Marie Otson ortz zarra T’ekatzan berrie.  


ZEANURI

  Sagusarra, Eutzi agin sarra Ekasu agin barrie, Sagusar barragarrie.  


KORTEZUBI

  San Martiñ ermentarije zan, da mutille euken mallukarije, da berau bota eban kalerik-kale esaten: San Martiñek atera deu galdie. Inpernuko deabruak entzu ebanien San Martiñek galdit atera ebala esa’eutzen: ez, bota ez baleutzo buztinie…


SARA

  Iragan besta bigaramonean Berek dakiten xoko batean Lau andre Iru matxurdin Bat alarguna Jarririk itzalean Arri xabal bat belaunen gainean Ari ziran, ari ziran trukean.  


OIARTZUN

  Ango sukalzuloak Ikustekoak Labatzik bat ere ez, Pasta aspoak; Alki sendoak, Iru edo lau arri Kintalekoak; Ango zekuak! Ezkondu ezkeroztik Garbitzekoak.  


OÑATI

  Aita zurea Arotza da ta Itun bat Eiozu.   Iru latatxo Zazpi tellatxo Orain askoko Dituzu.  


AMEZKETA

  Esan oi da Arantzazuko Ama Birjiña Santuanen lenbizi Loidiko artzaiai azaldu zitzaiola. An estalpe bat eiteko esa omentzion. Iru aldiz ezantziola ta egin etzuanen, etxe artan beti errenen bat izango zala esan omentzion. Ta…


KORTEZUBI

  Ereñuko mutiltxu bat juan zan San Miel Ereñusarrekora, da, San Mieleri jo eutzon bentanie, da barrabasak urten San Mielen kadera azpitik da segidu eutzon mutilleri da San Mielek orduan urten eguen lekutik da segidu…


KORTEZUBI

  Oiz’en arri aundi bet eguan. Ganien euken eskibriduta: -Azpijen dagona ganien balego…! Mayorazgo batek eruen zituzen gixonak arrije bueltateko da buelta eben arrije, da azpijen euken eskibriduta: “Etorriko dire tontuen batzuk, ereingo deustezenak buelten…