ZESTOA

Iraeta’ko olaan lanean jardun eta etxera zijuala, Atxutxu’ko gizon batek sorgin pilla bat saltoka ta dantzan ikusi zituan zea esaten ari zirala: egunez zar eta gauez gaste.

Gizon orrek daiogun erantzun zien.

Orduan ori sean zualako sorgiñak eldu ta ibaian matutia arte sartu ta atera ibilli zuten. Goizean eguna argitu zanean, bere burua ibai bastarrean zearo bustirik eta otzikaraz zeukala esnatu zan.