ZEGAMA

 

Beiñ Urtsuango Bustalatzako baserrin senar-emazte batzuk bizi mentzien, Peru ta Mari izena zoenak.

Beingoaten Peruk, auntzai zeillela, Aitzorrotzen erlea ikus’mentzon goitti bera eztie zeriola. Berealdiko poztu mentzan, eztikiñ bizimañea nolabait atako zola ta.

Etxea jun da esan dio Mariri ze billau don. Juten die bik Aitorrotzea, ta gerriñ soka luze’at lotu ta jesten da Peru, Marik goitti sokeri eusten diola. Erlea zeon tokiaño jetxi zanen, eta markas bat eta beitu, beitu, ze ederra! otseitte mentzion Mariri. Marik alako markasa ikusi zonen, sokeri jare, eiñ da txaloka asi mentzan. Baita Peruk e laixter Jauneri kontu ema’mentzion.