AKELARRE-ALKELARRE

 

Hau dugu Aurizko Pablo Fermin Irigarai Goizueta, Larreko zenak 1922an Gure Herria aldizkarian idatzi zuen hausnarketa:

Toki izenen etorkiari buruz, euskaldun letradunak aspaldidanik ametsetan eta dostetan ari gara […] Ene irizpide Akelarre itzak, akerraren usañik ez du. Una zertako. Zugarramurdiarrei entzunik nago, tokiari deitzen Alkelarre, unen urbil dagon auzoari Alkerdi; andik Erratzu aldeko mendi bati Alkazuri. Nik baño obeki dakizue alkabelarraren berri […] Gauzak ala direnez gero Alkelarre edo Akelarre lekua, Alkabelarra garai eldu den larrea dukegu“.