NEURE BURUARI LABUR

 

Egun euritsu eta ilunetan pozik,

baserri zein urian bizi izanik,

bedartza, larra eta basoa gurago,

ke, zarata eta jente samaldea baino.

 

Hizkuntza eta herriaz arduraturik,

ekonomia eta lana ahaztu barik,

etxean zein lagunartean egonda,

aurrerantza joateko asmoa hartuta.

 

 

Iniaki MARTIARTU

Bakio – 1999

 

samalda= saldo (jentea)