KORTEZUBI

 

Ereñuko mutiltxu bat juan zan San Miel Ereñusarrekora, da, San Mieleri jo eutzon bentanie, da barrabasak urten San Mielen kadera azpitik da segidu eutzon mutilleri da San Mielek orduan urten eguen lekutik da segidu eutzon barrabasari da irugarren saltuan atrapau eban da atzera lengo lekura eruen eban. Da gaur be an dau.

Oiñ be, San Mielek iru saltuetan eiñiko oiñ zuluak, San Mieleko ermittie baño berauko atx baten daus.