KORTEZUBI

 

San Martiñ ermentarije zan, da mutille euken mallukarije, da berau bota eban kalerik-kale esaten: San Martiñek atera deu galdie.

Inpernuko deabruak entzu ebanien San Martiñek galdit atera ebala esa’eutzen: ez, bota ez baleutzo buztinie edo arie.

Ori entzun ebanien, juen zan ariñ mutille San Martin aiñe.

San Martiñek orduan bota eutzen buztinie eta arie; orduan atera eban galdie.