LOUIS RENOU (K.O. 1966)

Aspaldi bateko iraganaren parte osoki izatetik urruti,

harako Egipto eta Babilonia distiratsu haiek bezala,

Indiako abentura handitzen ari da geure begien aurrean.